Κοινωνική Εταιρεία Λήμνου


 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ αποτελεί μια επιδραστική πρωτοβουλία εφαρμοσμένης κοινωνικής καινοτομίας, στο περιβάλλον της ελληνικής νησιωτικής τοπικότητας. Χρειαζόμαστε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στους λιγότερο ευνοημένους και να προσφέρονται ως καταλύτες για δημιουργική κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα. Χωρίς επιχειρηματικό πειραματισμό, δε θα μπορέσουμε να εφεύρουμε λύσεις από το μέλλον. Χωρίς κοινωνική αλληλεγγύη, δε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Οι νέες επιχειρηματικές πρακτικές, που συνδυάζονται με την κοινωνική ευαισθησία, δίνουν μια συνταγή που μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ.

Κοινωνική Εταιρεία Λήμνου

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ δημιουργήθηκε με την επιστημονική αρωγή του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας (www.social-economy.com), και το αντιπροσωπεύει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στοχεύει στην οικοδόμηση συμβιωτικών σχέσεων συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις, που ήδη διακρίνονται για την κοινωνική εταιρική τους υπευθυνότητα και των οποίων η εμπορική ταυτότητα στην αγορά είναι αναγνωρίσιμη από τον κόσμο με αγάπη και εκτίμηση. Συνεργάζεται με τις δημόσιες και τοπικές αρχές, ώστε οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες να ωφελήσουν την τοπική κοινότητα της ΛΗΜΝΟΥ και του Αρχιπελάγους. Εισάγει τεχνογνωσία και μεθόδους λειτουργίας, που εξασφαλίζουν τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Αυτό είναι και το πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας.  

Navigation

Testimonial

Καταλύτης κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης στο Βόρειο ΑΙΓΑΙΟ


Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας

Επίσημος Αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας® στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου