Κοινωνική Εταιρεία Λήμνου


 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ

Οι ειδικοί της Κοινωνικής Εταιρείας Λήμνου είναι δίπλα στις νέες, νεοφυείς, καινοτόμες και κοινωνικές επιχειρήσεις των νησιών του Αιγαίου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής και πρακτικής υποστήριξης για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την οργάνωση, την ίδρυση και ορθή λειτουργία, με έμφαση στην εξωστρέφεια και την κοινωνική ανταποδοτικότητα. 
  
Υποστηρίζουμε τους δημόσιους, κοινωνικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς στην χαρτογράφηση και την διεκδίκηση ποιοτικών χρηματοδοτήσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΣΠΑ με την σφραγίδα ποιότητας του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας!
  
Προσφέρουμε ευκαιρίες εμπορικής ανάπτυξης, εξαγωγών και επέκτασης σε φιλόδοξους παραγωγούς, συνεταιρισμούς και τοπικές επιχειρήσεις, μέσα από το δίκτυο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. 
  
Διοργανώνουμε θεματικές εκθέσεις με επίκεντρο την καινοτόμο, συνεταιριστική και κοινωνική επιχειρηματικότητα στο οικοσύστημα του Αρχιπελάγους μας. 
  
Η Κοινωνική Εταιρεία Λήμνου είναι δίπλα στους νέους επαγγελματίες και τους παραγωγούς του νησιωτικού μας τόπου και προάγει την κοινωνική καινοτομία. 
 
 
 
Navigation

Testimonial

Καταλύτης κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης στο Βόρειο ΑΙΓΑΙΟ


Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας

Επίσημος Αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας® στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου