Κοινωνική Εταιρεία Λήμνου


 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε την εσωτερική οργανωτική υποδομή, ώστε νέοι άνθρωποι με μεράκι και ικανότητες να πλαισιώσουν το συνεταιρισμό μας. Φιλοδοξώντας να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κοινωνικό καταλύτη στην ΛΗΜΝΟ, επενδύουμε οικογενειακό κεφάλαιο και προσωπική εργασία, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης τόσο για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όσο και για τους νέους μας, που σήμερα αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και της εγκατάλειψης του τόπου που τόσο αγαπούμε.

· Στο επίκεντρο του οράματός μας είναι η οικοδόμηση ενός καινοτόμου παραδείγματος κοινωνικής συμπαραγωγής. Συλλαμβάνουμε, σχεδιάζουμε και παράγουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, υψηλού ποιοτικού συντελεστή, εξολοκλήρου παραγόμενων στη ΛΗΜΝΟ, που θα αξιοποιούν τα τοπικά υλικά και μέσα παραγωγής και θα προβάλουν την ιδιαιτερότητα του τόπου μας, εξασφαλίζοντας εισόδημα και αξιοπρέπεια για όλους.

· Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ επιδιώκει την επιχειρηματική συνεργασία με μεγάλες και κοινωνικά καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας μας, ώστε να εξασφαλίσει εργολαβίες που θα δίνουν δουλειά στους πολλούς και θα δημιουργούν κοινωνικό πλεόνασμα και ανάδραση, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα της αξίας με την παραγωγή κοινωνικής ανταπόδοσης σε κάθε κρίκο της διαδικασίας.

· Ταυτόχρονα, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα πολύτιμο συνεργάτη των δημοσίων Αρχών, για φιλόδοξες δράσεις πραγματικής κοινωνικής καινοτομίας, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρωπίνου και κοινωνικού κεφαλαίου και με σκοπό να αναδειχθεί η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ σε βέλτιστη πρακτική για τη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλκοντας αναγνώριση και υποστήριξη.

· Αναπτύσσουμε ετοιμότητα για συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με κοινωνικό, αναπτυξιακό και επιχειρηματικό συντελεστή, συνεργαζόμενοι με ερευνητικούς, δημόσιους και επιχειρηματικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας μας με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ είναι εδώ, δυνατή και προσανατολισμένη στην οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικά αποδοτική και διαφανή λειτουργία. Σας καλούμε να σταθείτε στο πλευρό μας και να στηρίξετε το όραμά μας!

Navigation

Testimonial

Καταλύτης κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης στο Βόρειο ΑΙΓΑΙΟ


Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας

Επίσημος Αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας® στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου